GOOGLE ARAMA

20 Nisan 2009 Pazartesi

OSMANLI DEVLETİNDEKİ DEVŞİRME NEDİR?

OSMANLI DEVLETİNDEKİ DEVŞİRME NEDİR?

DEVŞİRMEOsmanlı İmparatorluğunda kapıkulu ocaklarına alınmak ve saray hizmetlerinde kullanılmak üzere, Hıristiyan halktan (reaya) çocuk toplama yöntemi. Bu yöntemle yetiştirilmiş olanlara da devşirme denir. Ankara savaşından (1402) sonra, fetihlerin durması yüzünden tutsak sağlanamadı. Kapıkulu ocaklarının kadrolarında eksiklikler belirdi. Bunu gidermek için II. Murat zamanında Rumeli'deki Hıristiyan halktan Devşirme Kanununa göre çocuk alınmaya başlandı. Devşirme ile görevlendirilen memur, kendisine verilen fermanda gösterilen bölgeye gider, oradaki kadıların ve sipahilerin yardımıyla sancakları ve kazaları dolaşır, kilise kurullarının aracılığıyla çocuk devşirirdi. Kanun gereğince, bir erkek çocuğu olanın oğlu alınmaz, babasına yardım etmesi için bırakılırdı. Birden çok erkek çocuğu olandan bir tanesi alınırdı. Alınacak çocuğun iyi bir aileden olmasına dikkat edilirdi. Kısa boylu ve köse olanlar, bir sanatta çalışanlar, şehir ve kasabaları gezip gözü açılanlar alınmazdı. Devşirilen çocuklar içinde uzun boylu ve yakışıklı olanlar saray hizmetlerine ayrılırdı. Bu çocukların yaşları, sekiz ile on sekiz arasında olması gerekirdi. Her bölgeden devşirilen çocuklar, 150 ve 200'er kişilik sürü denilen gruplar halinde başkente getirilir, özelliklerini belirten deftere göre durumlan incelenir ve sağlık muayeneleri yapılırdı. İslâm dinine kabul edildikten sonra Anadolu'daki Türk çiftçilerinin yanına gönderilirdi. Zamanı gelince Acemi ocağına alınırlardı. Buradan da kapıkulu ocaklarına ve tersane hizmetlerine verilirlerdi. Bu teşkilât XVII. yüzyılda bozulmaya başlamıştır.alıntı

1 yorum:

Abdullah YAMAN dedi ki...

emeğine sağlık çok güz4l olmuş