GOOGLE ARAMA

27 Aralık 2015 Pazar

DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI FENİKE VE İBRANİLER

DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
FENİKELİLER
M.Ö. 1000'li yıllarda Lübnan dağları ile Akdeniz sahilleri arasında yaşadılar. Bu coğrafyanın tarıma uygun olmaması nedeniyle ticarete yöneldiler.

· Şehir devletçikleri şeklinde yaşamış ve krallıklar*la idare edilmişlerdir. Özellikle Afrika'nın batı sa*hillerine kurdukları koloniler ile Akdeniz ticaretine hakim olmuşlar, ticaret sayesinde Doğu ve Ön Asya Uygarlıklarının kültürlerini Akdeniz
Havzası'na taşımışlardır.
· Tarihe en önemli katkıları, Mısır'dan aldıkları hi*yeroglifi geliştirerek, günümüz Latin Harfleri'nin temelini oluşturan ilk alfabeyi bulmalarıdır (22 harfli).
· Yalnız ticarete ağırlık veren Fenikeliler, askerliğe önem vermediler. Ticarette, İon ve Yunanlıları bir süre sonra karşılarında rakip olarak gördüler. Za*manla bu iki uygarlık karşısında tarih sahnesin*den çekildiler.

İon ve Yunanlıların gittikleri yerleri vatan say*maları, Fenikelilerin ise kâr (ticaret) anlayışı ile ha*reket etmeleri denizcilikte kalıcılığı belirleyen en önemli etken olmuştur.

· Fenikeliler cam ve fildişi sanatında oldukça ileri gitmişlerdir.
· M.Ö. 1200 yıllarında tarih sahnesinden çekildiler.
· En önemli koloni şehri Afrika'da Kartaca'dır.
· Çok tanrılı dine inanmışlardır.

İBRANİLER

M.Ö. 1500'lerde Sina Yarımadası ve Fırat Irmağı ara*sına yerleşen İbraniler, Sami ırkındandır. M.Ö. XIII. yüzyıllarda Hz. Musa'nın dinini kabul ettiler. Bu İbranilere 'Museviler' denmiştir. En güçlü dönemlerini Hz. Davut Dönemi'nde (tahminen M.Ö. 1024-974) yaşa*dılar, İbraniler, M.Ö. 587 devletsiz kaldılar. Daha sonra da Romalıların bölgeyi ele geçirmesiyle bu toprak*lardan uzaklaştılar. 1948 yılında İsrail Devleti'ni kura*rak 2000 yıllık devletsizliklerine son verdiler.

· Tarihin ilk tek tanrılı dini (Semavi Din) Museviliği benimsediler.
· En önemli eserleri Süleyman Mabeti'dir

alıntı

Hiç yorum yok: